Opłaty

Wnętrze biura

Na koszty dokonywanej czynności poza wynagrodzeniem notariusza oraz podatkiem od towarów i usług składają się podatki (od czynności cywilnoprawnych albo od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowe od wpisu w księdze wieczystej.

Dokładne określenie kosztów związanych z czynnością mogą Państwo uzyskać osobiście w kancelarii, telefonicznie lub mailowo.

Taksa notarialna pobierana jest przez notariusza zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i uzależniona jest między innymi od wartości przedmiotu czynności lub rodzaju dokonywanej czynności.