Notariusz Karolina Adam

Notariusz
Karolina Adam

Telefon stacjonarny: +48 58 380 50 50
Telefon komórkowy: +48 884 95 95 95
E-mail: kancelaria@notariuszorlowo.eu

Kancelaria

Kancelaria prowadzona przez notariusz Karolinę Adam - absolwentkę Uniwersytetu Gdańskiego mieści się w Gdyni Orłowie, przy ulicy Aleja Zwycięstwa nr 241/5, na I piętrze (Tritum Business Park).

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Po uzgodnieniu z notariuszem możliwe jest dokonanie czynności w innych dniach lub godzinach zgodnie z potrzebami stron czynności.

Telefon stacjonarny: +48 58 380 50 50
Telefon komórkowy: +48 884 95 95 95
E-mail: kancelaria@notariuszorlowo.eu

Wnętrze biura

Istnieje możliwość dokonania czynności także w innym miejscu niż kancelaria, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

W celu ustalenia terminu dokonania czynności proszę o kontakt z kancelarią – osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Notariusz udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, w tym informacji o wysokości opłat i podatków, a także dokumentów koniecznych do dokonania czynności. Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące czynności notarialnych są udzielane przez notariusza nieodpłatnie.

Zasady pracy notariusza i funkcjonowanie kancelarii notarialnych regulują przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 164 tj.).